Chirashi-Sushi

Chirashi-Sushi

Hina-Matsuri = Chirashi-Sushi (ou chirashizushi) Konnichiwa. O genki desuka? (Comment vas-tu?)  Le 3 mars est un jour férié au Japon. Le nom est hina-matsuri.   Hina = poupée ou fille Matsuri = Fête   Ce jour férié existe depuis la période edo (de 1603 –...
Chirashi-Sushi

Hina-Matsuri

Hina-Matsuri = Chirashi-Sushi (oder Chirashizushi)   Konnichiwa. O genki desuka? (Wie geht es dir?) Der 3. März ist in Japan ein Feiertag. Der Name ist Hina-Matsuri. Hina = Mädchen / Puppen Matsuri = Fest Hina-Matsuri stammt aus der Edo-Periode (1603 ‒ 1867)....